შეხვედრა თემაზე: - ევროკავშირის/ ევროკომისიის (EU/EC) საქართველოსთან თანამშრომლობის სტრატეგიული მიზნები

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივამ და ევროპის არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი Eurostep-მა, ამა წლის 14-15 ივლისს მოაწყეს საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ეროვნული სამუშაო შეხვედრა თემაზე: “ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტის” (ENPI) ფარგლებში მომზადებული 2007-2013 წლების საქართველოს სტრატეგიული დოკუმენტის განხილვა და რეკომენდაციების მომზადება”.

იხილეთ შეხვედრის მასალები:საქართველოს ქვეყნის სტრატეგიული დოკუმენტის რეზიუმე