როგორ დავგეგმოთ და ვაწარმოოთ ადვოკატირების კამპანია გარემოსდაცვითი და სოციალური სამართლიანობისათვის - სახელმძღვანელო

  • ნინო გუჯარაიძე

სახელმძღვანელო განკუთვნილია გარემოსდაცვით და სოციალურ საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებისთვის, თუმცა, ის თანაბრად სასარგებლო იქნება სხვა სფეროებში მოღვაწე იმ ჯგუფებისთვისაც, რომლებიც ადვოკატირების გზით ცდილობენ საკუთარი მიზნების მიღწევას. სახელმძღვანელოში მოცემულია რჩევები ადვოკატირების კამპანიის უკეთ დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის, ასევე აღწერილია ადვოკატირების კონკრეტული ინსტრუმენტები.