საქართველო-ევროკავშირის 2017-2020 წლების ასოცირების დღის წესრიგის შესრულება სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია ასოცირების 2017-2020 წლების დღის წესრიგში განსაზღვრული მოკლევადიანი პრიორიტეტების შესრულების მონიტორინგის შედეგები. პრიორიტეტების შესრულების მონიტორინგი და ანალიზი სამოქალაქო საზოგადოების რამდენიმე წამყვანმა ორგანიზაციამ ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს-მხარდაჭერით განახორციელა.