სახელმძღვანელო ენერგეტიკულ პროექტების გენდერული ასპექტების შეფასებისთვის

  • მანანა ქოჩლაძე

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქალთა ჯგუფებისთვის, არასამთავრობო
ორგანიზაციებისთვის, სამოქალაქო აქტივისტებისთვის, რათა მათ ადვილად შეძლონ გენდერული ასპექტების შეფასება სხვადასხვა ტიპის ენერგეტიკულ პროექტებში.