ქალები და ჰიდროენერგეტიკა: მოწყვლადობის გამწვავება განსახლების გარეშე

  • მანანა ქოჩლაძე