„არსებობს პროექტი, რომელიც შეესაბამება თანამედროვე გარემოსდაცვით სტანდარტებს?“

  • ირაკლი მაჭარაშილი

„მწვანე ალტერნატივას“ კონსერვაციის პროგრამის კოორდინატორის, ირაკლი მაჭარაშვილის სტატია საქართველოში ჰიდროენერგეტიკასთან დაკავშირებული გამოწვევების შესახებ ჟურნალში „ველური ბუნება“ 2019 წელს (N7) გამოქვეყნდა.

მოსახლეობისთვის და გარემოსთვის რა პრობლემებს იწვევს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა? როგორია ევროპული და აშშ-ის პრაქტიკა და რამდენად ახლოსაა მათთან ჩვენი დღევანდელი გამოცდილება? რამდენად შეესაბამება საქართველოს მთავრობის დამკვირდებული პრაქტიკა ევროკავშირის დირექტივების, ასევე ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებული ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნებს? რა უნდა გამოსწორდეს ჰიდროენერგეტიკის მიმართულებით? რა გარემოსდაცვით სტანდარტებს ითხოვენ საქრთველოსგან ევროპული ინსტიტუტები? რა ბიზნესჯგუფების ინტერესები დგას დღეს საქართველოში ელექტროენერგიის უკან?

მასალაში ნახავთ პასუხებს სწორედ ზემოთ მოცემული საკითხების ირგვლივ, სადაც ავტორი გამოწევებთან ერთად, მათი მოგვარების გზებსაც მიმოიხილავს:

ირაკლი მაჭარაშვილის სტატია ველური ბუნებისთვის.

ამავე ჟურნალში, მოგვიანებით დაიბეჭდა ინტერევიუ ბიძინა ივანიშვილთან, სადაც ის გარემოსთან დაკავშირებით, ადამიანისა და ბუნების თანაცხოვრებაზე, მათ შორის, ჰესების მშენებლობაზე, საკუთარ შეხედულებებს გამოთქვამს.