მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს არ ემ ჯი აურამაინი ოქრო-პოლიმეტალური მადნების გადამამუშავებელი საწარმოს პროექტზე