მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნამიკოლაოს ტერიტორიაზე ტორფის მოპოვების პროექტი სკრინინგის განცხადებაზე