მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ალგეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე თიხა-თაბაშირის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე