მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები დმანისის მუნიციპალიტეტში სოფ. იაკუბლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ბაზალტის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე