იმოქმედე, სანამ გაქვს შესაძლებლობა, შეცვალო!

  • ქეთი გუჯარაიძე

სახელმძღვანელო გარემოზე ზემოქმედების მქონე პროექტებზე გადაწყვეტილების მიღებისას მოქალაქეთა ჩართვის შესაძლებლობების შესახებ