ქვეშეთი-კობის გზის პროექტის პოტენციური სოციალურ-ეკონომიკური და გენდერული ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე

  • მარიამ დევიძე

დოკუმენტში აღწერილია, ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის  ქვეშეთი-კობის გზის პროექტის მაგისტრალური გზის მცირე მონაკვეთის მშენებლობა რა ზემოქმედებას ახდენს მოსახლეობაზე, რამდენად სრულყოფილად არის დაცული მათი სოციალურ-ეკონომიკური, გენდერული და განვითარების უფლებები.