სახელმძღვანელო - სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა და მასთან დაკავშირებული ტყითსარგებლობა

  • ირაკლი მაჭარაშვილი
  • ირინე სვანიძე

სახელმძღვანელოს მიზანია, ხელი შუწყოს გამჭვირვალე, პასუხისმგებლიანი და მდგრადი სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის სექტორის ჩამოყალიბებას, დაინტერესებული საზოგადოების ინფორმირების მეშვეობით.