ევროპელი პარტნიორები მოუწოდებენ საქართველოს მთავრობას, დაიცვას მდინარეები დაუგეგმავი ჰესების მშენებლობისგან

ევროპის მთავარმა ბუნებისდაცვითმა ორგანიზაციამ მოუწოდა საქართველოს მთავრობას, დაიცვას მდინარეები დაუგეგმავი ჰესების მშენებლობისგან. ,,ევროპის ველური ბუნების და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის შესახებ” (ბერნის) კონვენციის მმართველმა ორგანომ საქართველოს მოსთხოვა დაიცვას დიდი მდინარეები და ისინი შეიყვანოს ქვეყნის ბუნებისდაცვითი ტერიტორიების ქსელში – „ზურმუხტის ქსელში“. მან ასევე მოსთხოვა საქართველოს შეიმუშაოს  მდინარეების დაცვის ეროვნული გეგმა[1].

ბერნის კონვენციის მუდმივმოქმედი კომიტეტის ბიურომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო 7-8 აპრილს გამართულ შეხვედრაზე, სადაც ერთხელ კიდევ განიხილა „მწვანე ალტერნატივას“ საჩივარი. საჩივარი „ბალკანეთის ველური ბუნების საზოგადოებასთან“ (Balkani Wildlife Society) ერთად მომზადდა და ბერნის კონვენციას 2016 წელს წარედგინა, როდესაც საქართველოს მთავრობამ „ზურმუხტის საიტების“ კანდიდატების სიიდან ამოიღო „სვანეთი 1“, რადგან იმ ტერიტორიაზე ნენსკრა ჰესის აშენება გადაწყვიტა[2]. საქართველოს ხელისუფლება საჩივრის დახურვას ითხოვდა, თუმცა ბიურომ ეს მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა.

ბერნის კონვენციამ  გაიზიარა „მწვანე ალტერნატივას“ არგუმენტები, რომ საქართველოში „ზურმუხტის ქსელის საიტების“ რაოდენობა და ფართობი შემცირებულია, ბუნებისდაცვითი ტერიტორიებიდან ამოღებულია ადგილები, სადაც იგეგმება ჰიდროელექტროსადგურების აშენება, დიდი მდინარეები დაუცველია და ეს ყველაფერი განპირობებულია  ჰიდროენერგეტიკის განვითარების სტრატეგიული გეგმის არარსებობით.

მაგალითად, მდინარე რიონი ვერ მოხვდა საქართველოს „ზურმუხტის ქსელში“, ისევე როგორც ის ვერ მოხვდა დაგეგმილი რაჭის ეროვნული პარკისა და აღკვეთილის ფართობში, ვინაიდან ხელისუფლებამ ონისა და ნამახვანის ჰესების კასკადების აშენება გადაწყვიტა.

ბერნის კონვენციის წევრი საქართველო 2002 წელს გახდა. კონვენციის წევრი ქვეყნების ვალდებულებაა, საკუთარ ტერიტორიებზე ჩამოაყალიბონ „სპეციალური კონსერვაციული მნიშვნელობის მქონე არეალებისგან შემდგარი ბუნებისდაცვითი ქსელი – „ზურმუხტის ქსელი“. ქსელის მიზანია ევროპის მასშტაბით მნიშვნელოვანი სახეობებისა და მათი საბინადრო გარემოს შენარჩუნება. „ზურმუხტის ქსელის“ ჩამოყალიბების ვალდებულება საქართველოს ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულებითაც აქვს. ის 2020 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს.

„მწვანე ალტერნატივა“ იმედს იტოვებს, რომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის სამინისტრო ბერნის კონვენციის მუდმივმოქმედი კომიტეტის ბიუროს გადაწყვეტილებას უპირობოდ შეასრულებს, ხოლო პროცესს გახდის გამჭვირვალეს და ჩართავს დაინტერესებულ საზოგადოებასა და  არასამთავრობო ორგანიზაციებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულების შეუსრულებლობა საქართველოს ძვირ პოლიტიკურ ფასად დაუჯდება.

[1] ბიუროს სრული ტექსტი
[2] Complaint No. 2016/9: Georgia: Possible threat to “Svaneti 1” Candidate Emerald Site (GE0000012) from Nenskra Hydro Power Plant development