კლიმატის ადაპტაცია საქართველოში: ბუნებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების ინტეგრირება და ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი

  • ალბინა მამედოვა
  • ხატია ბასილაშვილი

ჩვენი პლანეტის ორი ყველაზე აქტუალური გარემოსდაცვითი გამოწვევებია: კლიმატის ცვლილება და ბიომრავალფეროვნების კარგვა. ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემური სერვისების მთავრობათაშორისი სამეცნიერო-პოლიტიკის პლატფორმა (IPBES) და კლიმატის ცვლილების მთავრობათაშორისი პანელი (IPCC) აკონკრეტებენ, რომ ეს კრიზისები ერთმანეთთან მჭიდროდ 16 დაკავშირებულია, კლიმატის ცვლილება აძლიერებს ბიომრავალფეროვნების შემცირებას და ეკოსისტემების დეგრადაციას, რაც თავის მხრივ ბუნებას კლიმატის ბუნებრივად მოწესრიგების უნარსუსპობს.