საქართველო-ევროკავშირის 2014-2016 წლების ასოცირების დღის წესრიგის შესრულება

  • მანანა ქოჩლაძე

სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება