მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კათნატუს მიმდებარე ტერიტორიაზე ტორფის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე