მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქოსალარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბაზალტის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე