მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები წალკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლივადის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბაზალტის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე